سفارش تبلیغ
صبا ویژن

roksana

2تاگربه باهم ازدواج کردند

اوایل زندگی عاشقانه ای داشتند

اولین بچشون بدنیااومد

دومی هم بدنیا اومد

اولین قدمهای بچشون

پدرخانواده سخت کارمیکرد

ومادردنبال خوشگذرونی خودش بود

بچه هابدون مراقبت بزرگ شدندوبچه های بدی ازآب دراومدند

یکیشون تروریست شد

یکی دیگه همش توکلوپ شبانه بود

کوچیکترینشون تصمیم به خودکشی گرفت

پدرخانواده وقتی فهمیدسکته کرد

مادرشون هم عقلش روازدست دادودیونه شد

 


+نوشته شده در پنج شنبه 92/8/30ساعت 9:33 عصرتوسط فاطمه اعتمادفر | نظرات ()